Kriegsverdienst Kreuz
Válečný kříž za zásluhy 1. a 2. třídy


Válečný kříž 2. a 1. třídy byl založen 1.9.1939 a s Meči byl udělován za statečnost, bez Mečů vojákům nebo civilistům, kteří se přímo neúčastnili válečných operací. Bylo uděleno Křížů 2. třídy 6.134.950 s Meči a 1.591.567 bez Mečů a Křížů 1. třídy 483.603 s Meči a 91.239 bez Mečů.

Ritterkreuz des Kriegsverdienstkeuzes
Rytířský kříž válečného kříže za zásluhy

Byl ustaven 19.8.1940 a byl udělován nositelům Kříze za zásluhy 1. třídy, vyznamenáno bylo 211 s Meči a 48 bez Mečů.

Goldene Ritterkreuz des Kriegsverdienstkeuzes
Zlatý Rytířský kříž válečného kříže za zásluhy

Byl ustaven 31.10.1944 a byl udělován nositelům Rytířského kříze za zásluhy, vyznamenáno bylo 21 osob, byl postaven výse nez Rytířský kříz.