Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42
Medaile za východní frontu 1941-42


Toto vyznamenání bylo ustaveno 26.5.1942 po první strasné zimě v roce 1941 na východní frontě. Ti, kdo přezili tuto zimu bez odpovídajícího zimního oblečení, coz byl výkon sám o sobě, byli vsichni vyznamenáni. Bylo nazýváno "Medaile zmrzlého masa" a bylo noseno podobně jako Zelezný kříz II. třídy, jen spona v druhé knoflíkové dírce tuniky.

Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
Pamětní medaile na 13.3.1938


Byla zalozena 1.5.1938 členům rakouské NSDAP nebo Němcům a Rakusanům, účastnícím se na anslusu (celkem 318.689 osob).

Medaille zur Erinnerung an den 1. October 1938
Pamětní medaile na 1.10.1938

Byla zalozena 18.10.1938 a udělována účastníkům obsazení Sudet nebo Čech a Moravy, za obojí byla dávána spona Spange Prager Burg. Vyznamenáno 1.162.617 + 134.563 (Spange).

Medaille für den Italienisch-Deutschen Feldzug in Afrika
Medaile za italsko-německé tažení v Africe

Byla ustavena v roce 1942, Italové byli vyznamenáváni jen jako členové DAK. V Itálii bylo nosení zakázáno 29.3.1944.

Deutsches Schutzwall-Ehrenzeichen
Německá obranná medaile

Byla zalozena 2.8.1939 a často nazývaná "Medaile Západního valu". Udělovala se za práci na opevněních, výcvikových oblastí nebo opravách jiz existujících (minimálně 3 týdny). Byla nosena jako spona nad levou kapsou. Bylo vyznamenáno 622.064 osob. Vyznamenávání bylo zastaveno 31.1.1941.

Wehrmacht-Dienstauszeichnung
Medaile za dlouhou sluzbu ve Wehrmacht

Byla ustavena 16.3.1936 a předávána za sluzbu v armádě v těchto třídách: stříbrná (4 roky), zlatá (12 let), stříbrný kříz (18 let), zlatý kříz (25 let), dubové listy (40 let).

Medaille zur Erinnerung an die Heimkerhr des Memellandes
Pamětní medaile Memel

Byla zalozena 1.5.1939 za účast na anexi Memelu (23.3.1939). Bylo vyznamenáno 31.322 osob.

Kriegsverdienstmedaille
Válečná medaile za zásluhy

Byla ustavena 19.8.1940 pro civilisty, kteří měli podíl na válečných zásluhách.