Kriegsorden des Deutschen Kreuzes in Gold und in Silber
Německý kříž ve stříbře a ve zlatě


Navržen profesorem Klienem z Mnichova byl zalozen v 28.9.1941. Byli jím za udatnost nebo úspěsnost v boji vyznamenáváni nositelé Zelezného kříze, kteří nebyli jestě navrzení na Rytířský kříz. Existoval ve dvou stupních, stříbrný za vojenskou sluzbu a zlatý za úspěsnost v boji. Bylo jich uděleno 24.404 zlatých a 1.114 stříbrných křízů, z toho 17.000 ve Waffen SS a Wehrmachtu. Byl vyráběn téz látkový kříz, protože originální vyznamenání bylo poměrně tězké. Toto vyznamenání obdrželo mezi veterány přezdívku "Hitlerovo sázené vejce".