Kommandoflagge für den Befehlshaber einer Panzergruppe

Vlaječka označující velení Tankové skupiny

Byla používána na vozidlech důstojníků a velitelů tankových skupin.Vlaječky byly umístěné na blatníku vozidla, někteří velitelé používali take různá obrněná vozidla, kde také mohli být tyto vlaječky umístěné. Vozidla používaná důstojníky a veliteli byla označována vlaječkami, obvykle na blatníku. Každá úroveň velení měla svou specifickou vlaječku.

Kommandoflagge für den Chef des Generalstabes des Heeres


Tato vlajka označovala vozidlo Náčelníka generalního štábu pozemních sil (OKH).Byla také používána na vozidlech a obrněnych transportérech.Umístěna byla také na blatníku.

Kommandoflagge für den Oberbefehlshaber einer Heeresgruppe

Vlajka, která byla na vozidle, popřípadě na obrněném transportéru velitele armádní skupiny

Hoheitszeichen am Kraftwagen für die übrigen Angehörigen des Heeres

Tento praporek mohli používat důstojnící.Používali ho, ale i generálové.Do dubna 1941 používali tento šedý praporek trojúhelníkvitého tvaru s bílým lemem a orlicí.Důstojnické praporky byly umístěné na straně pasažéra tj. vpravo. V době, kdy vozidlo důstojník nepoužíval, byly praporky zakryty kusem látky.

Hoheitszeichen am Kraftwagen für Generale

Od dubna 1941 mohli generálové používat svůj vlastní praporek se složitějším okrajem ve zlaté barvě, který nahradil okraj bílý a zlatou orlicí, která nahradila její bílou podobu z dřívějšího období.Generálské praporky byly umístěny na straně řidiče tj.vlevo. V době, kdy vozidlo důstojník nepoužíval, byly praporky zakryty kusem látky.

Vlajka pěší jednotky

Tyto vlajky byly používány při různých vojenských přehlídkách, nebo při ceremoniálech, kde vojáci Wehrmacht Heeru přísahali ,,věrnost a poslušnost Führerovi"

Tanková identifikační vlajka

Tyto vlajky sloužili tankových jednotkám k identifikaci od jednotek pozemních.Byli připevneny na tancích, nebo dalších obrněných vozidel.

Flagge des Oberbefehlshaber des Heeres

Vlajka pro velitele pozemních sil.Zase vlaječka byla umístěna na blatníku vozidla, někteří velitelé používali take různá obrněná vozidla, kde také mohli být tyto vlaječky umístěné.