Dokumenty Wehrmacht Heeru


Soldbuch


Jako osobni doklad byla sloužila tato Soldbuch. Od dob vydání u záložní jednotky až po propuštění ze služby provázela vojáka celou dobu služby. Sloužila jako identifikace pro vojenský personál a hodnostáře. V případě smrti vojáka byla odeslána do jeho Wehrersatzdienststelle a umístěna v jeho Wehrstammbuch. Vidíme tam různé informace o vojákovi.Jedna z nejdůležitějších je třeba Blutgruppe neboli krevní skupina, kdyby byl nahodou težce raněn v bitvě a byl by v lazaretu hned by věděli jakou krev mu mají dát.

Befristeter Ausweis

Tento doklad sloužil pro vojáky umístěné v blízkosti nějakého většího města jako propustka.

Führungszeugnis

Toto potvrzení bylo vydáváno vojáku propuštěnému ze služby o jeho výkonu.

Schießbuch

Tato kniha byla záznamem střeleckých výkonů vojáka. Pro různé typy zbraní byly různé knihy.

Sonderausweis D

Sonderausweis D, D znamenalo Dienstreisen (služební cesta). Tento dokument byl používán jako autorizace cesty, pokud jej voják neměl, byl dezertérem.

Wehrstammbuch

Wehrstammbuch obsahovala detailnější záznamy o vojákově službě. Kniha byla připravena při odvodu u Wehrersatzdienststelle a byly do ní stále zaznamenávány údaje o službě. Všechny informace z Wehrpass nebo Solbuch skončily v Wehrstammbuch.